اخبار برگزیده

کتاب موتورهای هواپیما (پیستونی، جت و ملخ)

کتاب موتورهای هواپیما پیستونی، جت و ملخ، مشتمل بر 138 صفحه، 20 فصل، به زبان فارسی، به ترتیب زیر گردآوری شده است:

 • فصل 1: موتورهای توربینی
 • فصل 2: سیکل کاری و نیروی رانش
 • فصل 3: کمپرسور
 • فصل 4: واماندگی کمپرسور
 • فصل 5: محفظه احتراق
 • فصل 6: سوخت موتور جت
 • فصل 7: توربین
 • فصل 8: انواع موتورهای جت
 • فصل 9: خنک کاری و آب بندی توسط هوا
 • فصل 10: موتور توربوپراپ
 • فصل 11: سیستم روغن کاری
 • فصل 12: سیستم سوخت
 • فصل 13: سیستم تزریق آب
 • فصل 14: سیستم استارت و جرقه
 • فصل 15: سیستم جرقه
 • فصل 16: سیستم خروج گازها
 • فصل 17: سر و صدای موتور
 • فصل 18: سیستم آتش نشانی
 • فصل 19: تعمیر و نگهداری موتور
 • فصل 20: پروسه های تعمیرات اساسی

جهت دانلود کتاب موتورهای هواپیما پیستونی، جت و ملخ برلینک زیر کلیک نمایید:

کتاب موتورهای هواپیما پیستونی، جت و ملخ


کتاب موتورهای هواپیما (پیستونی، جت و ملخ)

کتاب موتورهای هواپیما (پیستونی، جت و ملخ)

کتاب موتورهای هواپیما (پیستونی، جت و ملخ)

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها